Mutěnice logo

Milníky

1997 – založení společnosti pod názvem Hungaria víno s.r.o. se základním kapitálem 100 000 Kč. Předmětem podnikání společnosti byla zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

 

1998 – Společnost se specializovala na zprostředkovatelskou činnost v oblasti obchodu a dovozu vína. Navázala spolupráci s českými vinařskými společnostmi a prodávala tak vína například do společnosti Družstevní vinné sklepy Hodonín, spol. s r.o., České vinařské závody a.s., Vinium a.s. atd. V této době společnost měla pronajatou malou část prostor společnosti Vinova Mutěnice, a.s., jednalo se o cca 200 m2.

 

1999 – Díky narůstajícím ziskům a obchodu společnost obohatila svůj pracovní tým a taktéž započala jednání o možném rozšíření společnosti. V této době zaměstnávala sedm osob.

 

2000 – Společnost Hungaria víno, s.r.o. odkoupila celou společnost Vinova Mutěnice, a.s. Jedná se o nynější areál včetně dvou původních budov.

 

2001 – Došlo k přejmenování společnosti na nynější název Vinařství Mutěnice, s.r.o. a k rozšíření předmětu podnikání o výrobu vína a sektů, lahvování nápojů, zpracování a balení ovoce, zeleniny i hroznového vína a výrobků z nich a o zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje. Společnost měla pronajatých 21 ha vinic a investovala do pořízení plnicí a balicí linky na PET.

 

2002 – Další vlna rozšíření podnikatelské činnosti o zprostředkování obchodu, velkoobchod, specializovaný maloobchod, výrobu nápojů, balicí činnost, testování, měření a analýzy, skladování zboží a manipulaci s nákladem. Společnost investovala do zřízení chemické laboratoře a rozšířila počet zaměstnanců na dvanáct.

 

2003 – Společnost nadále pokračuje v investicích a pořídila plnicí linky na láhve o objemu 0,75 l a 1 l sklo. Vinařství Mutěnice, s.r.o. navázalo spolupráci se společnostmi SPAR Česká obchodní společnost s.r.o., Kaufland Česká republika v.o.s. a GLOBUS, spol. s r.o. provozujícími obchodní řetězce. Počet zaměstnanců se zvýšil na dvacet.

 

2004 – Společnost zakoupila plnicí linku na Tetra Pak. Díky navyšujícím se prodejům a získání nových zákazníků se zvýšil počet zaměstnanců na 29. Společnost rozšiřuje produkci vlastních hroznů.

 

2005 – Díky stoupající produkci došlo i k nárůstu počtu zaměstnanců z 29 na 72. Společnost si pronajala prostory v nedalekém Hodoníně a začala provozovat vinotéku Malvázie. Předmět podnikání společnosti byl rozšířen o výrobu plastových výrobků a pryžových výrobků.

 

2006 – V roce 2006 byla dokončena stavba trafostanice a vedení NN, výrobní haly na PET, paletovací haly včetně meziskladu a účelové komunikace o ploše 1 300 m2. Investice byly rozšířeny o nákup vinic, vysokozdvižných vozíků a traktorů.

 

2007 – Zemřel jeden ze společníků a jeho podíl byl rozdělen mezi jeho manželku a děti, mezi nimiž byla i Rita Tamás, která je společníkem ve společnosti dodnes.

 

2008Společnost hospodařící celkem na 136 ha vinic, a to nejen v Mutěnicích, započala s výstavbou kancelářských budov o ploše 52 m2 a paletovacího skladu o velikosti 608 m2.

 

2009 – V rámci rozšíření prodeje výrobků v PET obalech se společnost rozhodla investovat do vyfukovacího stroje na PET lahve.

 

2010 – Došlo k navýšení vlastního kapitálu společnosti ze 100 000 Kč na 2 400 000 Kč. Společnost získala certifikáty ISO 9001:2008 a HACCP a v této době zaměstnávala již 120 zaměstnanců. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 

2011 – Společnost se začala dostávat do existenčních problémů. Počet zaměstnanců se snížil na 109.

 

2012 – Vstup strategického investora, společnosti Total Import s.r.o. Došlo k částečnému oddělení vinic na novou společnost Mutěnická Vinohradnická s.r.o. a Neoklas, a.s.

 

2013 – Na začátku roku byl navýšen vlastní kapitál na 37 400 000 Kč. Nastalo vypořádání závazků, implementace certifikovaného systému HACCP a ISO 9001:2008, vyřešení provozního financování, dále došlo k redukci zaměstnanců na 50, stavební rekonstrukci, pořízení nových technologií jako je automatický křemelinový filtr a pneumatický lis na hrozny, automatické nerezové vinifikátory, automatický cross – flow filtr a mikrofiltrace, byla uskutečněna rekolaudace areálu a podepsány dodavatelské smlouvy s mezinárodními obchodními řetězci Makro Cash & Carry ČR, s.r.o., Tesco Stores ČR, a.s. a na Slovensku Billa s.r.o. Byly zavedeny nové systémy kontrol kvality vína, což mělo za následek okamžité zlepšení jeho kvality, jež se potvrdilo v následných kontrolách ze strany SZPI. Byla vytvořena podniková prodejna v místě podnikání společnosti. Během dalších několika měsíců byl navýšen základní kapitál na 61 160 000Kč.

 

2014 –Společnost se zúčastnila veletrhů Víno&Delikatesy v Praze a Vinex v Brně, poprvé v historii uvedla na trh Svatomartinská vína a spoustu dalších nových kolekcí. V obchodních řetězcích došlo k navýšení množství zalistovaných produktů, cca přes 100 eanů na sedmi obchodních sítích. Vinařství zaměstnávalo více než 60 zaměstnanců. Na konci roku 2014 došlo ke změně společníka Total Import s.r.o na Moravská vinařská společnost, s.r.o.

 

2015 –Společnost se zúčastnila veletrhů Víno&Delikatesy v Praze a Danubius Gastro v Praze. Společnost nyvýšila nejen množství zákazníků ale i produktové portfólio. V obchodních řetězcích došlo k navýšení množství zalistovaných produktů, cca přes 200 eanů na sedmi obchodních sítích. Vinařství zaměstnávalo více než 70 zaměstnanců.