Mutěnice logo

Podání oznámení

Formulář PODÁNÍ OZNÁMENÍ - klikněte pro stažení

Pro úspěšné a rychlé vyřízení žádosti uveďte řádně identifikační údaje a co nejvíce přesný popis oznámení.

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit. (v případě nedostatku místa, použijte další prázdný papír, který musí být očíslovaný a podepsaný oznamovatelem)